Kênh truyền hình

10, chuyển đổi bằng tín hiệu báo động

Mức báo động

12V / 0V, có sẵn

Đầu ra

DC 24 V × 1 A cho mỗi kênh

Sự bảo vệ

ACfuse 1

Yêu cầu điện

AC220 –240V / 50 ~ 60Hz

Thứ nguyên

485 × 88 × 365mm

Tổng trọng lượng

11,5 kg

Khối lượng tịnh

10,2 kg