Đầu ra tối đa

3000VA, 3 kênh cùng nhau

Đầu ra EMC

AC220V (Sóng vuông) , 50Hz ± 5Hz

Tần số đầu ra

50Hz ± 5Hz

Yêu cầu pin

72V × 3, 7A · H / 17A · H

Thời gian chuyển đổi

2 giây

Mức báo động

12V / 0V, có sẵn

Sự bảo vệ

ACfuse 1, DCfuse 1; hơn phí / xả

Yêu cầu điện

AC220 –240V / 50 ~ 60Hz

Thứ nguyên

485 × 132 × 400mm

Tổng trọng lượng

11,5kg

Khối lượng tịnh

10,2kg