Đầu ra âm thanh / đầu vào Line

1V

Mic & loa

Phía trong

Đang kích hoạt

Tín hiệu ngắn mạch

Sự bảo vệ

Cầu chì AC

Yêu cầu điện

AC 220-240V / 50-60Hz

Kích thước đóng gói bên ngoài (mm)

(L × W × H) 530 × 440 × 195

Kích thước đơn vị (mm)

(L × W × H) 484 × 365 × 88

Tổng trọng lượng

8,3kg

Khối lượng tịnh

6,5kg