Đầu vào

Micrô: 2mV, 10kΩ; Dòng: 0dBV, 10kΩ;

Báo động: 0V / + 24V (hoặc mở), 0V (ngắn mạch) là hợp lệ.    

Đầu ra

Thông điệp SIRENorRecorded: 0dBV 

Rec.

ICinside, 60 giây.

Phản hồi thường xuyên

100Hz --- 10kHz

Sự bảo vệ

ACfuse × 1

Yêu cầu điện

AC220 –240V / 50 ~ 60Hz

Thứ nguyên

485 × 88 × 365mm

Tổng trọng lượng

6,5 kg

Khối lượng tịnh

5,2 kg