Bảng điều khiển phía trước

bảng điều khiển phía trước

 

REAR PANEL & CONNECTIONS

 

bảng điều khiển phía sau